Ansøgning om støtte

Søger du støtte som:

Foreninger og selvejende institutioner

Foreninger og selvejende institutioner kan søge fonden om tilskud til revalidering, forbedring af tilgængelighedsforhold, støtte til børne- og ungdomsarbejdet eller til rejser, transport og ferieophold. Desuden kan der søges støtte til oplysning om problemer for mennesker med bevægelseshandicap. Enkeltpersoner kan ikke søge om støtte, men organisationer o.lign. kan søge støtte til enkeltpersoners deltagelse i gruppeaktiviteter eller fælles ferierejser.

Foreninger og selvejende institutioner

Hvem kan søge?

Foreninger og selvejende institutioner kan søge fonden om tilskud til:

 • revalidering
 • forbedring af boligforhold
 • lettelse af transport
 • fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler
 • børne- og ungdomsarbejdet
 • oplysning om problemer for personer med bevægelseshandicap.

I forbindelse med tilskud til tilgængelighedsforanstaltninger er det et krav, at standarderne for godt byggeri og anlæg fra Statens Byggeforskningsinstitut overholdes. Kravene findes i form af tjeklister på byggeforskningsinstituttets hjemmeside.

Fonden giver ikke støtte til:

 • institutioner og lignende, der drives af det offentlige
 • nybygning og større ombygninger, idet handicapindretning bør være en del af det samlede budget
 • kurser og konferencer i udlandet
 • lægebehandling i udlandet.
Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 • beskrivelse af projektet
 • specificeret budget for det ansøgte
 • seneste årsregnskab
 • vedtægter for foreningen eller institutionen.

Endvidere skal du oplyse, om der er søgt og/eller bevilget midler fra andre fonde el.lign. til det pågældende projekt. Du skal også oplyse, om der er modtaget tilsagn om økonomisk støtte til projektet.

Der kan kun søges om tilskud via linket nedenfor. Ansøgninger sendt med fysisk post eller via e-mail bliver ikke behandlet.

Har du problemer med at oprette en Microsoft-konto, kan du få hjælp her.

Behandling af ansøgningerne

Fonden behandler ansøgninger om støtte til foreninger og selvejende institutioner på bestyrelsesmøder, der afholdes fire gange årligt ultimo marts, maj, september og november. Ansøgningsfrister i 2019:

15. februar 2019

12. april 2019

16. august 2019

18. oktober 2019

Ansøgninger modtaget efter fristen bliver behandlet på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Efter bestyrelsesmødet får alle ansøgere svar pr. e-mail.

Indberetning til SKAT

Vanførefonden indberetter alle uddelinger til SKAT, se skattekontrollovens § 7. Indberetningen sker på det cvr-nr., der er oplyst i ansøgningen.

I nogle tilfælde kan en uddeling være skattefri for modtageren. Er du i tvivl om, hvorvidt din eventuelle uddeling er skattepligtig, anbefaler vi, at du kontakter SKAT eller din revisor.

Vanførefonden vurderer ikke skattepligten for modtageren af en uddeling, når vi indberetter uddelingen.

Forskere

Under Vanførefonden er oprettet en særlig forskningsfond, Forskningsfonden vedrørende medfødte sygdomme under Vanførefonden, hvis formål er at støtte danske forskningsprojekter eller forskere, der arbejder med forebyggelse og behandling af medfødte sygdomme.

Ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde:

 • projektbeskrivelse
 • protokollen, som studiet skal gennemføres efter
 • redegørelse for, hvilke personer og på hvilken indikation de skal indgå i studiet
 • godkendelse fra Etisk Komite
 • finansieringsplan for projektet
 • cv for ansøger(e)

Ansøgningsfristen er 1. oktober.

Der kan kun søges om støtte via linket nedenfor. Ansøgninger sendt med fysisk post eller via e-mail bliver ikke behandlet.