Vanførefondens formål

Det er fondens formål at støtte fysisk handicappede, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.

Det er fondens formål at støtte fysisk handicappede, i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige.

Fonden giver tilskud til:

  • revalidering
  • forbedring af boligforhold
  • lettelse af transport
  • fremskaffelse af egnede feriehjem og forsamlingslokaler
  • børne- og ungdomsarbejdet
  • oplysning om problemer for mennesker med bevægelseshandicap.
Hvem kan søge?

Foreninger og selvejende institutioner kan søge fonden om tilskud.

l forbindelse med tilskud til tilgængelighedsforanstaltninger er det et krav, at standarderne for godt byggeri og anlæg fra Statens Byggeforskningsinstitut overholdes, og at en arkitekt bekræfter dette. Kravene findes i form af tjeklister på byggeforskningsinstituttets hjemmeside.

Hvad støtter fonden ikke?

Fonden giver ikke støtte til:

  • institutioner og lignende, der drives af det offentlige
  • nybygning og større ombygninger, idet handicapindretning bør være en del af det samlede budget
  • kurser og konferencer i udlandet
  • lægebehandling i udlandet.

Søg støtte

Foreninger, selvejende institutioner og forskere kan søge fonden om tilskud